• Skapa först ” Konto ” med att ge det ett valfritt kontonamn och ge det ett behörigt kontotyp ”Lönekonto” eller annan valfri typ. Ange sedan initial summa för detta   Skapa Konto och spara sedan.
  • Lägga in en  Inkomst . Välj typ av ”inkomst” och sedan vilket konto denna skall hamna på.
  • Lägga in en   Utgift . Välj från vilket konto utgiften skall debiteras från och vilken kategori utgiften skall lagras under.
  • Att ångra inkomst/utgift. Markera raden med uppgiften och högerklicka på ”tabellen” Summan som raderas läggs tillbaka från kontot som debiterades.
  • Flytta pengar mellan konto görs på fliken ”Konto”. Här anger man summa som skala flyttas frå konto till konto, detta aktiveras när man klickas på ”överför mellan konto”.
  • Vill man ändra en inkomst/utgift får man först radera den ursprungliga och på nytt lägga in den på nytt.
  • Vill man radera ett konto gäller samma princip som på ”Att ångra inkomst/utgift”. Om man tar bort ett konto som man gjort debiteringar på tidigare och sedan vill radera inkomst/utgift som kontot hänvisar till kan dessa inkomster/utgifter ej rättas till så radera ej ett konto som är aktuellt.
  • På fliken ”Budget & Rapporter” kan man på kolumnen ” Budget ” skriva in budgeterad summa för denna kontoplan.
  • På fliken ”Budget & Rapporter” där finns en knapp ” Rapport ”, klickas det på denna så får man upp totala inkomster och utgifter månadsvis för valt år.
  • Skapa egen kontoplans-kategori  gör på fliken ”Kontoplan & Inställningar”. Högerklicka på tabellen med kontoplan och en meny visas. Här kontrollerar man om inskrivet kontonummer är ledigt för registrering, namnge därefter med ett kontoplansnamn och typ av kategori denna skall tillhöra.
  • Radera en meny i kontoplanen genom att högerklicka på kontoplanen och välj radera. OBS man kan bara radera en meny om den inte används i någon transaktion.
  • Skriva in registreringsuppgifterna så här.